fbpx

İşveren ıçın

Yüksek süratli botlarda personel olmak belki de barış zamanı islerin en tehlikelilerindendir.

Bazı çalışmalar sakatlanma risklerinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.
Bir bot dalgaların üzerinden ne kadar hızlı geçerse, yüzeyle çarpışması o denli sert olur.
Bu çarpışmalar insan vücuduna – hem ayakta hem de otururken- etki etmektedir.
Bu tür çarpmalar sırt rahatsızlıklarına, omurga çatlaklarına, boyun sakatlanmalarına, disk kaymalarına, diz ve bilek sakatlanmalarına ve daha uç durumlarda ölümcül sonuçlara sebep olmaktadır.
Yeni Avrupa Birliği Direktifi işverenleri, zarar verecek çarpmalar konusunda kati mesuliyet altına almıştır.
Yeni maruz kalma limitleri normal eğitim ve kurtarma operasyonlarını bariz bir şekilde kısıtlamıştır.

Sadece çarpma etkilerini azaltıcı tüm tedbirler alındıktan sonra kısıtlamalarda bazı azaltmalar söz konusu olabilir.
Yüksek süratli bot kullanıcılarının eğitim maliyetleri yüksektir.
Ekipleri emniyetli ve sağlıklı tutmak hem makul hem de ekonomiktir. Konfor yorgunluğu önler ve operasyonel etkinliği arttırır.